• EPS* yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun keempat 2022 masing-masing ialah $1.71 dan $1.65, berbanding EPS yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun keempat 2021 masing-masing ialah $0.99 dan $1.09.
 • EPS* yang dilaporkan dan dilaraskan bagi tahun penuh 2022 masing-masing ialah $7.34 dan $7.45, berbanding EPS yang dilaporkan dan dilaraskan bagi tahun penuh 2021 masing-masing ialah $1.73 dan $6.67.
 • Pada tahun 2022, Syarikat mengembalikan $288 juta kepada pemegang saham dan meningkatkan kadar dividen sebanyak 9%
 • Syarikat menjangkakan pendapatan yang dilaporkan dan dilaraskan bagi tahun penuh 2023 berada dalam julat $7.70-$8.40.

WESTCHESTER, Ill., Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), pembekal global terkemuka bagi penyelesaian industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini melaporkan keputusan untuk suku keempat dan tahun penuh 2022. Hasil dilaporkan adalah menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi tahun 2022 dan 2021, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

“Bagi tahun 2022, Ingredion menyampaikan prestasi cemerlang, dengan barisan teratas dan keuntungan kedua-duanya berkembang dua digit,” kata Jim Zallie, Presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion. “Sepanjang tahun, pasukan kami menunjukkan daya tahan dan ketangkasan semasa mereka mengatasi masalah ekonomi makro sambil melaksanakan Driving Growth Roadmap kami sambil turut mengembangkan dan mengubah penyelesaian dan set peluang kami dengan pelanggan.

“Untuk suku keempat, jualan bersih Ingredion meningkat 13% didorong oleh prestasi kukuh untuk kedua-dua bahan teras dan khusus. Kami berjaya mengurus permintaan yang kukuh untuk penteksturan, pengurangan gula dan aplikasi industri yang bernilai lebih tinggi melalui pelanggan dan juga pengurusan campuran dan harga produk. Tindakan-tindakan ini bersama-sama dengan pengurusan risiko bahan mentah yang diperluaskan dan keadaan rantaian bekalan yang bertambah baik mendorong peningkatan margin kasar tahun ke tahun.

“Ramuan khusus sekali lagi memberikan pertumbuhan dua angka yang kukuh, dengan jualan bersih lebih tinggi di semua empat wilayah berbanding tahun lepas. Terutamanya, kami menyelesaikan satu pertiga daripada perluasan kapasiti global berbilang tahun bernilai $160 juta yang dirancang untuk kanji khusus untuk mengukuhkan kedudukan kepimpinan kami dalam penteksturan makanan,” kata Zallie lagi. “Saya amat berbangga dengan kerja yang dilakukan oleh pasukan kami untuk meningkatkan pengeluaran di kemudahan baharu Shandong, China kami, walaupun menghadapi cabaran berkaitan Covid yang meluas. Dengan kapasiti yang diperluaskan, perniagaan kami di China berada pada kedudukan yang baik untuk pertumbuhan pesat apabila ekonomi dibuka semula. Selain itu, kami memperoleh perniagaan farmasi ramuan khusus di India yang meluaskan keupayaan kami untuk melayani pasaran bernilai tinggi yang semakin berkembang dan menarik ini.

“Berikutan musim kontrak kami, setelah bekerja dengan pelanggan untuk mengimbangi keperluan permintaan mereka di tengah-tengah peningkatan kos input, kami menjangka satu tahun lagi pertumbuhan jualan dua angka. Memandangkan kebingkasan model perniagaan kami, kepelbagaian produk dan asas pelanggan kami, dan rekod prestasi peruntukan modal yang berdisiplin, kami yakin dengan keupayaan Ingredion untuk menyampaikan pertumbuhan yang mampan dan mencipta nilai untuk para pemegang saham kami,” Zallie membuat kesimpulan.

*Perolehan per syer dicair terlaras (“EPS terlaras”), pendapatan operasi terlaras, kadar cukai pendapatan efektif terlaras dan purata syer biasa terlaras tercair berwajaran yang belum lunas adalah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat seksyen II Maklumat Kewangan Tambahan yang bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan Ringkas yang disertakan dalam siaran akhbar ini untuk penyelarasan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran GAAP yang secara langsung paling sebanding.

Perolehan Per Syer Tercair (EPS)

  4Q21 4Q22 FY2021 FY2022
Reported EPS $ 0.99   $ 1.71   $ 1.73   $ 7.34  
Restructuring/Impairment costs   0.28         0.53     0.05  
Acquisition/Integration costs   0.01     0.06     0.10     0.08  
Impairment***           5.01      
Tax items and other matters   (0.19 )   (0.12 )   (0.70 )   (0.02 )
Adjusted EPS** $ 1.09   $ 1.65   $ 6.67   $ 7.45  

Faktor dianggarkan yang memberikan kesan terhadap perubahan nilai EPS Dilaporkan dan Dilaraskan

  4Q22 FY2022
Total items affecting EPS** 0.56   0.78  
Total operating items 0.62   1.12  
Margin 0.82   1.70  
Volume (0.09 ) (0.23 )
Foreign exchange (0.10 ) (0.33 )
Other income (0.01 ) (0.02 )
Total non-operating items (0.06 ) (0.34 )
Other non-operating income (0.01 ) (0.01 )
Financing costs (0.15 ) (0.23 )
Shares outstanding 0.02   0.09  
Non-controlling interests 0.01   (0.02 )
Tax rate 0.07   (0.17 )

**Jumlah mungkin tidak tepat disebabkan pembundaran; ***Berkaitan pengumuman usaha sama Argentina, hasil yang dilaporkan pada tahun 2021 mencerminkan caj kemerosotan nilai aset $340 juta yang dipegang untuk jualan, ditolak daripada pelarasan menguntungkan $20 juta yang dibuat pada suku ketiga tahun 2021, termasuk $311 juta kerugian terjemahan kumulatif.

Sorotan Kewangan

 • Pada 31 Disember 2022, jumlah hutang dan wang tunai termasuk pelaburan jangka masa pendek masing-masing $2.5 bilion dan $239 juta berbanding dengan masing-masing $2.0 bilion dan $332 juta pada 31 Disember 2021.
 • Kos pembiayaan bersih yang dilaporkan bagi suku keempat adalah ialah $34 juta berbanding $16 juta pada tahun lalu.
 • Kadar cukai efektif yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun keempat ini masing-masing ialah 7.3 peratus dan 20.1 peratus berbanding masing-masing sebanyak 12.8 peratus dan 24.2 peratus bagi tempoh yang sama tahun lalu. Penurunan dalam kadar cukai yang dilaporkan disebabkan terutamanya daripada insentif tidak bercukai Amerika Selatan, sebahagiannya diimbangi oleh pertimbangan yang menggalakkan berkaitan dengan layanan faedah dan kredit ke atas cukai tidak langsung Brazil pada suku keempat 2021.
 • Perbelanjaan modal bagi tahun penuh ialah $293 juta, meningkat $11 juta sejak tempoh setahun lalu.

Ulasan Perniagaan

Jumlah Jualan
Bersih Ingredion

$ in millions 2021 FX
Impact
Volume Argentina JV
Volume*
Price mix 2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 1,755 (65 ) (39 ) 0   336 1,987 13 % 17 %
Full year 6,894 (201 ) 117   (146 ) 1,282 7,946 15 % 18 %

* Berkaitan dengan penutupan usaha sama Argentina pada suku ketiga tahun 2021; keputusan dilaporkan pada tahun 2021 adalah sebahagian daripada perniagaan yang dipindahkan

Pendapatan Operasi yang Dilaporkan

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
Acquisition /
Integration
Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 86 (9 ) 64 2 25 (11 ) 157 83 % 93 %
Full year 310 (30 ) 132 2 43 305   762 146 % 155 %

Pendapatan Operasi Terlaras

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 113 (9 ) 64 168 49 % 57 %
Full year 685 (30 ) 132 787 15 % 19 %

Jualan Bersih

 • Jualan bersih suku keempat dan tahun penuh meningkat daripada tempoh tahun lalu. Peningkatan bagi suku keempat didorong oleh campuran harga yang kukuh, sebahagiannya diimbangi oleh kesan mata wang asing dan volum yang lebih rendah. Untuk tahun penuh, campuran harga telah diimbangi sebahagiannya oleh kesan mata wang asing. Tidak termasuk impak pertukaran asing, jualan bersih meningkat 17% untuk suku tersebut dan 18% untuk tahun penuh.

Pendapatan Operasi

 • Pendapatan operasi suku keempat dilaporkan meningkat 83% kepada $157 juta dan pendapatan operasi diselaraskan meningkat 49% kepada $168 juta berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh campuran harga yang menggalakkan dan pengurusan risiko bahan mentah yang diperluaskan. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi yang dilaporkan dan diselaraskan masing-masing meningkat 93% dan 57%, daripada tempoh yang sama tahun lepas.
 • Pendapatan operasi yang dilaporkan dan diselaraskan setahun penuh ialah $762 juta dan $787 juta, meningkat sebanyak 146% dan 15%, daripada tahun lalu. Peningkatan dalam pendapatan operasi yang dilaporkan adalah disebabkan oleh caj kemerosotan nilai dipegang untuk jualan tahun sebelumnya berkaitan dengan usaha sama Argentina. Peningkatan dalam pendapatan operasi dilaraskan didorong oleh campuran harga kukuh yang lebih daripada mengimbangi kos jagung dan input yang tinggi. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi yang dilaporkan dan dilaraskan masing-masing naik 155% dan 19% berbanding tahun lalu.

Amerika Utara
Jualan bersih

$ in millions 2021 FX
Impact
Volume Price
mix
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 1,041 (7 ) (15 ) 195 1,214 17 % 17 %
Full year 4,137 (17 ) 33   781 4,934 19 % 20 %

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 84 (2 ) 40 122 45 % 48 %
Full year 487 (3 ) 81 565 16 % 17 %
 • Pendapatan operasi suku keempat untuk Amerika Utara ialah $122 juta, peningkatan $38 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi setahun penuh ialah $565 juta, peningkatan $78 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi suku tahun dan juga tahun penuh, peningkatan itu didorong oleh campuran harga yang menggalakkan dan pengurusan risiko bahan mentah yang diperluaskan.

Amerika Selatan
Jualan bersih

$ in millions 2021 FX
Impact
Volume Argentina
JV Volume*
Price
mix
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 256 (5 ) (10 ) 0   48 289 13 % 15 %
Full year 1,057 (7 ) 20   (146 ) 200 1,124 6 % 7 %

* Berkaitan dengan penutupan usaha sama Argentina pada suku ketiga tahun 2021; keputusan dilaporkan pada tahun 2021 adalah sebahagian daripada perniagaan yang dipindahkan

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 30 (2 ) 16 44 47 % 53 %
Full year 138 (2 ) 33 169 22 % 24 %
 • Pendapatan operasi suku keempat untuk Amerika Utara ialah $44 juta, peningkatan $14 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi setahun penuh ialah $169 juta, peningkatan $31 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi suku tahun dan juga tahun penuh, peningkatan itu didorong oleh campuran harga yang menggalakkan, sebahagiannya diimbangi oleh kos jagung dan input yang lebih tinggi. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi segmen meningkat 53% dan 24%, masing-masing, untuk suku keempat dan tahun penuh.

Asia Pasifik
Jualan bersih

$ in millions 2021 FX
Impact
Volume Price
mix
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 269 (25 ) (8 ) 46 282 5 % 14 %
Full year 997 (79 ) 48   141 1,107 11 % 19 %

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 17 (2 ) 8 23 35 % 47 %
Full year 87 (9 ) 15 93 7 % 17 %
 • Pendapatan operasi suku keempat untuk Asia-Pasifik ialah $23 juta, meningkat $6 juta daripada tempoh tahun lalu, dan pendapatan operasi setahun penuh ialah $93 juta, meningkat $6 juta berbanding tahun lalu. Bagi kedua-dua suku dan tahun penuh, perubahan itu didorong oleh campuran harga yang menggalakkan yang sebahagiannya diimbangi oleh kesan tukaran asing. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi segmen meningkat 47% dan 17%, masing-masing, untuk suku keempat dan tahun penuh.

Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA)
Jualan bersih

$ in millions 2021 FX
Impact
Volume Price
mix
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 189 (28 ) (6 ) 47 202 7 % 22 %
Full year 703 (98 ) 16   160 781 11 % 25 %

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions 2021 FX
Impact
Business
Drivers
2022 Change Change
excl. FX
Fourth quarter 20 (3 ) 3 20 0 % 15 %
Full year 106 (16 ) 20 110 4 % 19 %
 • Pendapatan operasi suku keempat untuk EMEA ialah $20 juta, mendatar dengan tempoh tahun lalu, dan pendapatan operasi setahun penuh ialah $110 juta, naik $4 juta daripada tahun sebelumnya. Bagi kedua-dua suku dan tahun penuh, keuntungan di Eropah sebahagiannya diimbangi oleh keadaan di Pakistan dan kesan pertukaran mata wang asing merentas rantau itu. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi segmen pada suku keempat dan tahun penuh masing-masing meningkat 15% dan 19%.

Dividen dan Pembelian Semula Syer
Untuk tahun penuh 2022, Syarikat telah membayar jumlah dividen sebanyak $181 juta dan dalam suku tahun keempat mengumumkan dividen suku tahun sebanyak $0.71 setiap saham boleh dibayar pada suku pertama tahun 2023. Sepanjang tahun 2022, Syarikat membeli semula $112 juta saham biasa tertunggak, dengan jumlah 1.3 juta saham. Ingredion menganggap pulangan nilai kepada pemegang saham melalui dividen tunai dan pembelian balik saham sebagai sebahagian daripada strategi peruntukan modalnya untuk menyokong jumlah pulangan pemegang saham.

Unjuran Setahun Penuh 2023
Syarikat menjangkakan unjurannya untuk tahun penuh 2023 yang dilaporkan dan EPS diselaraskan berada dalam julat $7.70 hingga $8.40. Jangkaan ini tidak termasuk penyepaduan berkaitan pemerolehan dan kos penstrukturan semula serta sebarang kos kerosakan yang mungkin perlu ditanggung.

Syarikat menjangkakan jualan bersih tahun penuh 2023 akan meningkat pertengahan dua digit dan pendapatan operasi diselaraskan untuk meningkat tinggi satu digit kepada dua digit rendah.

Berbanding dengan tahun lepas, tinjauan tahun penuh 2023 menganggap yang berikut: Pendapatan operasi Amerika Utara dijangka meningkat dua digit rendah, didorong oleh campuran harga yang menggalakkan sebahagiannya diimbangi oleh kos input yang lebih tinggi; Pendapatan operasi Amerika Selatan dijangka meningkat satu digit rendah, dengan campuran harga yang menggalakkan kebanyakannya mengimbangi kos input yang lebih tinggi; Pendapatan operasi Asia Pasifik dijangka meningkat pertengahan dua kali ganda, didorong oleh campuran harga yang menggalakkan dan pertumbuhan PureCircle, sebahagiannya diimbangi oleh kos input yang lebih tinggi; dan pendapatan operasi EMEA dijangka meningkat pada pertengahan satu digit semasa kita menavigasi kesan pertukaran asing. Kos korporat dijangka meningkat satu digit rendah.

Untuk tahun 2023, Syarikat menjangkakan kadar cukai berkesan yang dilaporkan dan diselaraskan sebanyak 26.5 peratus kepada 28.5 peratus.

Wang tunai daripada operasi untuk tahun penuh 2023 kini dijangka untuk berada dalam julat $550 juta sehingga $650 juta, yang mencerminkan jangkaan peningkatan dalam baki modal kerja kita. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangkakan kira-kira $300 juta.

Butiran Panggilan Persidangan dan Siaran Web
Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Rabu, 8 Februari 2023, jam 8 pagi Waktu Pusat / 9 pagi Waktu Timur, yang dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif dan Jim Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan dalam web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. APembentangan yang mengandungi maklumat kewangan dan operasi tambahan akan boleh diakses melalui laman web Syarikat, dan tersedia untuk dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Main semula akan tersedia untuk masa terhad di: https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago, ialah penyedia penyelesaian ramuan global terkemuka yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 120 negara. Dengan jualan bersih tahunan 2022 sebanyak $7.9 bilion, Syarikat memproses biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan tumbuhan lain untuk menjadi penyelesaian bahan tambah nilai untuk industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan industri lain. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita terkini tentang Syarikat.

Pernyataan Prospektif

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Syarikat memaksudkan pernyataan prospektif untuk dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Penyataan prospektif termasuk, antara lain, apa-apa pernyataan mengenai jangkaan Syarikat untuk jualan bersih tahun penuh 2023, pendapatan operasi dilaraskan, EPS dilaporkan dan dilaraskan, pendapatan operasi segmen, kadar cukai berkesan yang dilaporkan dan diselaraskan, aliran tunai daripada operasi, dan perbelanjaan modal, dan mana-mana penyata lain mengenai prospek Syarikat dan operasi masa depannya, keadaan kewangan, jualan bersih, pendapatan operasi, volum, kos korporat, kadar cukai, perbelanjaan modal, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan atau strategi pengurusan dan objektif untuk mana-mana perkara di atas, dan sebarang andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara di atas.

Pernyataan ini kadangkala dapat dikenal pasti melalui penggunaan perkataan prospektif, seperti “mungkin”, “akan”, “perlu”, “menantikan”, “menganggap”, “yakin”, “merancang”, “mengunjurkan”, “menganggar”, “mengharap”, “berniat”, “terus”, “proforma”, “meramal”, “menjangka”, “mendorong”, “peluang”, “potensi”, “sementara” atau ungkapan lain yang serupa atau negatif. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam siaran ini atau dirujuk dalam siaran berita ini ialah “pernyataan prospektif”.

Pernyataan ini adalah berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan atau dimaksudkan dalam pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk kesan COVID-19 terhadap permintaan untuk produk kami dan keputusan kewangan kami; mengubah keutamaan penggunaan yang berkaitan dengan sirap jagung fruktosa tinggi dan produk lain yang kami hasilkan; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah geografi dan negara tempat kita membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kita, termasuk, khususnya, ekonomi, mata wang, dan keadaan politik di Amerika Selatan dan keadaan ekonomi dan politik di Eropah, dan kesan faktor ini terhadap volum jualan kami, harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengutip belum terima kami daripada pelanggan; pembelian masa hadapan produk kami oleh industri utama yang kami berikan khidmat dan lokasi kami memperoleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, makanan, minuman, pemakanan haiwan, dan industri pembuatan bir; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; keupayaan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk mendapat penerimaan pasaran; peningkatan persaingan dan/atau tekanan pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga untuk produk utama kami dan produk bersama kami, terutamanya minyak jagung; ketersediaan bahan mentah, termasuk kanji kentang, ubi kayu, getah Arab, dan jenis jagung tertentu yang menjadi asas beberapa produk kami, dan keupayaan kami untuk menyampaikan potensi peningkatan dalam kos jagung atau bahan mentah lain kepada pelanggan; kos dan ketersediaan tenaga, termasuk isu tenaga di Pakistan; keupayaan kami untuk membendung kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang diharapkan, termasuk berkenaan dengan keupayaan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan mengikut bajet serta berkenaan dengan kos pengangkutan dan penghantaran; kesan perubahan iklim dan langkah undang-undang, kawal selia dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan atau pakatan strategik dengan syarat yang menguntungkan serta keupayaan kami untuk berjaya mengintegrasikan perniagaan yang diperoleh atau melaksanakan dan mengekalkan pakatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas.; kesukaran operasi di kemudahan pembuatan kami; tingkah laku pasaran kewangan dan modal, termasuk berkenaan dengan turun naik mata wang asing, turun naik dalam kadar faedah dan pertukaran serta turun naik pasaran dan risiko berkaitan perlindungan nilai terhadap turun naik tersebut; kesan konflik antara Rusia dan Ukraine, termasuk kesan ke atas ketersediaan dan harga bahan mentah dan bekalan tenaga serta ketidaktentuan dalam tukaran dan kadar faedah; keupayaan kita untuk menarik, membangun, memotivasikan dan mengekalkan hubungan baik dengan tenaga kerja kita; kesan ke atas perniagaan kita akibat bencana alam, peperangan, ancaman atau tindakan keganasan, penularan atau penerusan wabak seperti COVID-19, atau berlakunya peristiwa penting lain di luar kawalan kami; kesan caj kemerosotan nilai ke atas muhibah atau aset jangka panjang kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan peraturan alam sekitar; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; peningkatan dalam kos pinjaman kami yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kadar faedah; keupayaan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang berpatutan dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada dana yang mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa hadapan; pelanggaran keselamatan berkenaan dengan sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; turun naik dalam pasaran saham dan faktor lain yang boleh menjejaskan harga saham kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan ke atas pelaporan kewangan.

Pernyataan prospektif kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ini dan risiko lain, lihat “Risk Factors” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2021 dan Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q untuk tempoh suku tahunan yang berakhir pada 31 Mac 2022 dan dalam laporan kami seterusnya pada Borang 10-Q dan Borang 8-K yang difailkan dengan Jawatankuasa Pertukaran dan Keselamatan.

Ingredion Incorporated
Penyata Pendapatan Disatukan Padat
(Tidak diaudit)

(in millions, except per share amounts)   Three Months Ended
December 31,
  Change
%

  Twelve Months Ended
December 31,
  Change
%
      2022       2021         2022       2021    
Net sales   $ 1,987     $ 1,755     13 %   $ 7,946     $ 6,894     15 %
Cost of sales     1,636       1,465           6,452       5,563      
Gross profit     351       290     21 %     1,494       1,331     12 %
                         
Operating expenses     187       184     2 %     715       668     7 %
Other operating expense (income)     9       (5 )         13       (34 )    
Restructuring/impairment charges and related adjustments     (2 )     25           4       387      
Operating income     157       86     83 %     762       310     146 %
Financing costs     34       16           99       74      
Other non-operating (income)     (1 )     (8 )         (5 )     (12 )    
Income before income taxes     124       78     59 %     668       248     169 %
Provision for income taxes     9       10           166       123      
Net income     115       68     69 %     502       125     302 %
Less: Net income attributable to non-controlling interests     1       1           10       8      
Net income attributable to Ingredion   $ 114     $ 67     70 %   $ 492     $ 117     321 %
                         
Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders:                        
                         
Weighted average common shares outstanding:                        
Basic     65.8       66.8           66.2       67.1      
Diluted     66.7       67.6           67.0       67.8      
                         
Earnings per common share of Ingredion:                        
Basic   $ 1.73     $ 1.00     73 %   $ 7.43     $ 1.74     327 %
Diluted   $ 1.71     $ 0.99     73 %   $ 7.34     $ 1.73     324 %
                                             

Ingredion Incorporated
Penyata Pendapatan Disatukan Padat

(in millions, except share and per share amounts)   December 31,
2022
  December 31,
2021
    (Unaudited)    
Assets        
Current assets        
Cash and cash equivalents   $ 236     $ 328  
Short-term investments     3       4  
Accounts receivable – net     1,411       1,130  
Inventories     1,597       1,172  
Prepaid expenses     62       63  
Total current assets     3,309       2,697  
         
Property, plant and equipment – net     2,407       2,423  
Intangible assets – net     1,301       1,348  
Other assets     544       531  
Total assets   $ 7,561     $ 6,999  
         
Liabilities and equity        
Current liabilities        
Short-term borrowings   $ 543     $ 308  
Accounts payable and accrued liabilities     1,339       1,204  
Total current liabilities     1,882       1,512  
         
Long-term debt     1,940       1,738  
Other non-current liabilities     477       524  
Total liabilities     4,299       3,774  
         
Share-based payments subject to redemption     48       36  
Redeemable non-controlling interests     51       71  
         
Equity        
Ingredion stockholders’ equity:        
Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued            
Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at December 31, 2022 and December 31, 2021     1       1  
Additional paid-in capital     1,132       1,158  
Less: Treasury stock (common stock: 12,116,920 and 11,154,203 shares at December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost     (1,148 )     (1,061 )
Accumulated other comprehensive loss     (1,048 )     (897 )
Retained earnings     4,210       3,899  
Total Ingredion stockholders’ equity     3,147       3,100  
Non-redeemable non-controlling interests     16       18  
Total equity     3,163       3,118  
         
Total liabilities and equity   $ 7,561     $ 6,999  
                 

Ingredion Incorporated
Penyata Aliran Tunai Disatukan Padat
(Tidak diaudit)

(in millions)

  Twelve Months Ended December 31,
    2022       2021  
Cash provided by operating activities:        
Net income   $ 502     $ 125  
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:        
Depreciation and amortization     215       220  
Mechanical stores expense     55       55  
Impairment on disposition of assets           340  
Deferred income taxes     (3 )     (61 )
Margin accounts     (44 )     (32 )
Changes in other trade working capital     (620 )     (248 )
Other     47       (7 )
Cash provided by operating activities     152       392  
         
Cash used for investing activities:        
Capital expenditures and mechanical stores purchases     (300 )     (300 )
Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties     7       18  
Payments for acquisitions, net of cash acquired     (29 )     (40 )
Other     2       (13 )
Cash used for investing activities     (320 )     (335 )
         
Cash provided by (used for) financing activities:        
Proceeds from borrowings, net     293       (390 )
Commercial paper borrowings, net     140       250  
(Repurchases) of common stock, net     (103 )     (49 )
Purchases of non-controlling interests     (46 )      
Dividends paid, including to non-controlling interests     (181 )     (184 )
Cash provided by (used for) financing activities     103       (373 )
         
Effect of foreign exchange rate changes on cash     (27 )     (21 )
Decrease in cash and cash equivalents     (92 )     (337 )
Cash and cash equivalents, beginning of period     328       665  
Cash and cash equivalents, end of period   $ 236     $ 328  
                 

Ingredion Incorporated
Maklumat Kewangan Tambahan
(Tidak diaudit)

I. Maklumat Geografi Jualan Bersih dan Pendapatan Operasi

(in millions, except for percentages) Three Months Ended
December 31,
Change

  Change
Excl. FX
Twelve Months Ended
December 31,
Change

  Change
Excl. FX
    2022       2021           2022       2021      
Net Sales                              
North America $ 1,214     $ 1,041     17 %   17 %   $ 4,934     $ 4,137     19 %   20 %
South America   289       256     13 %   15 %     1,124       1,057     6 %   7 %
Asia-Pacific   282       269     5 %   14 %     1,107       997     11 %   19 %
EMEA   202       189     7 %   22 %     781       703     11 %   25 %
Total Net Sales $ 1,987     $ 1,755     13 %   17 %   $ 7,946     $ 6,894     15 %   18 %
                               
Operating Income                              
North America $ 122     $ 84     45 %   48 %   $ 565     $ 487     16 %   17 %
South America   44       30     47 %   53 %     169       138     22 %   24 %
Asia-Pacific   23       17     35 %   47 %     93       87     7 %   17 %
EMEA   20       20     %   15 %     110       106     4 %   19 %
Corporate   (41 )     (38 )   (8 )%   (8 )%     (150 )     (133 )   (13 )%   (13 )%
Sub-total   168       113     49 %   57 %     787       685     15 %   19 %
Acquisition/integration costs         (2 )             (1 )     (3 )        
Restructuring/impairment charges         (25 )             (4 )     (47 )        
Impairment on disposition of assets                             (340 )        
Other matters   (11 )                   (20 )     15          
Total Operating Income $ 157     $ 86     83 %   93 %   $ 762     $ 310     146 %   155 %
                                                       

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambahkan hasil kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip Perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) A.S., kami menggunakan ukuran kewangan sejarah bukan GAAP yang tidak termasuk item GAAP tertentu, seperti kos pemerolehan dan penyepaduan, kos rosot dan penstrukturan semula, cukai Mexico (faedah) serta item khusus yang lain. Kami biasanya menggunakan istilah “dilaraskan” semasa merujuk kepada amaun bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Melalui pendedahan tentang ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berniat untuk memberikan perbandingan yang bermakna dan konsisten berkenaan hasil dan arah aliran operasi kami bagi tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi kami yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan aliran arah yang menjejaskan perniagaan kami apabila dilihat dengan hasil GAAP kami. Ukuran bukan GAAP ini perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP, supaya maklumat bukan GAAP kami tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyesuaian setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling dapat dibandingkan tersedia dalam jadual berikut.

Ingredion Incorporated
Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang dikaitkan dengan Ingredion dan Pendapatan Dicairkan Sesaham (“EPS”) kepada
Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP yang dikaitkan dengan Ingredion dan EPS Dicairkan Dilaraskan
(Tidak diaudit)

  Three Months Ended
December 31, 2022
  Three Months Ended
December 31, 2021
  Twelve Months Ended
December 31, 2022
  Twelve Months Ended
December 31, 2021
  (in millions)   Diluted EPS   (in millions)   Diluted EPS   (in millions)   Diluted EPS   (in millions)   Diluted EPS
Net income attributable to Ingredion $ 114     $ 1.71     $ 67     $ 0.99     $ 492     $ 7.34     $ 117     $ 1.73  
                               
Add back:                              
                               
Acquisition/integration costs (i)   4       0.06       1       0.01       5       0.08       7       0.10  
                               
Restructuring/impairment charges (ii)               19       0.28       3       0.05       36       0.53  
                               
Impairment on disposition of assets (iii)                                       340       5.01  
                               
Other matters (iv)   8       0.12       (12 )     (0.18 )     15       0.22       (22 )     (0.32 )
                               
Fair value adjustments to equity investments (v)               (5 )     (0.07 )                 (5 )     (0.07 )
                               
Tax item – Mexico (vi)   (2 )     (0.03 )     2       0.03       (4 )     (0.06 )     6       0.09  
                               
Other tax matters (vii)   (14 )     (0.21 )     2       0.03       (12 )     (0.18 )     (27 )     (0.40 )
                               
Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 110     $ 1.65     $ 74     $ 1.09     $ 499     $ 7.45     $ 452     $ 6.67  

Pendapatan bersih, EPS dan kadar cukai mungkin tidak dicerminkan atau dikira semula disebabkan pembulatan.

Nota

(i) Dalam tempoh tiga dan dua belas bulan berakhir 31 Disember 2022, kami mencatatkan $4 juta dan $5 juta, masing-masing, pemerolehan pracukai dan caj integrasi yang berkaitan terutamanya dengan pelaburan kami dalam usaha sama Argentina. Semasa tiga dan enam bulan yang berakhir pada 31 Disember 2021, kami merekodkan pemerolehan pracukai bersih dan caj integrasi sebanyak $2 juta dan $3 juta, masing-masing, untuk pemerolehan kami bagi perniagaan PureCircle, KaTech dan Verdient Foods, serta pelaburan kami dengan usaha sama Amyris dan Argentina.

(ii) Semasa tiga dan enam bulan yang berakhir pada 31 Disember 2022, kami merekodkan $4 juta, baki caj berkaitan penstrukturan semula pracukai untuk program Cost Smart. Semasa tiga dan enam bulan yang berakhir pada 31 Disember 2021, kami merekodkan caj berkaitan penstrukturan semula pracukai masing-masing sebanyak $25 juta dan $47 juta, terutamanya berkaitan dengan program Cost Smart kami.

(iii) Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2021, kami merekodkan caj kemerosotan aset bersih bernilai $340 juta yang berkaitan dengan sumbangan operasi Ingredion di Argentina kepada usaha sama Argentina.

(iv) Semasa tiga dan enam bulan yang berakhir pada 31 Disember 2022, kami merekodkan caj pracukai masing-masing sebanyak $11 juta dan $20 juta, terutamanya berkaitan dengan kesan pemberhentian kerja yang berpangkalan di A.S.. Sepanjang dua belas bulan yang berakhir 31 Disember 2021, kami merekodkan faedah pracukai sebanyak $15 juta untuk kredit cukai tidak langsung tertentu yang disahkan oleh Mahkamah Agung Brazil pada bulan Mei 2021 yang kami berhak terima.

(v) Semasa tiga dan enam bulan yang berakhir pada 31 Disember 2021, kami merekodkan pelarasan nilai saksama pracukai bersih sebanyak $6 juta kepada pelaburan ekuiti kami.

(v) Kami merekodkan faedah cukai sebanyak $2 juta dan $4 juta untuk tiga dan dua belas bulan yang berakhir 31 Disember 2022, masing-masing, dan peruntukan cukai sebanyak $2 juta dan $6 juta untuk tiga dan dua belas bulan yang berakhir 31 Disember 2021, masing-masing, hasil daripada pergerakan peso Mexico berbanding dolar A.S. dan kesannya terhadap pengukuran semula penyata kewangan Mexico kami dalam tempoh tersebut.

(vii) Pada suku keempat 2022, kami mengiktiraf manfaat cukai pendapatan sebanyak $20 juta untuk geran negeri Brazil tertentu yang kami terima antara 2018 dan 2021, yang sebelum ini dikenakan cukai. Pelarasan lain berkaitan dengan kesan liabiliti dan luar jangka cukai tahun sebelumnya, serta keputusan cukai daripada tambahan bukan GAAP di atas.

Ingredion Incorporated
Penyesuaian Pendapatan Operasi GAAP kepada Pendapatan Operasi Dilaraskan Bukan GAAP
(Tidak diaudit)

(in millions, pre-tax)

Three Months Ended
December 31,
  Twelve Months Ended
December 31,
2022   2021   2022     2021  
Operating income $ 157   $ 86   $ 762   $ 310  
               
Add back:              
               
Acquisition/integration costs (i)       2     1     3  
               
Restructuring/impairment charges (ii)       25     4     47  
               
Impairment on disposition of assets (iii)               340  
               
Other matters (iv)   11         20     (15 )
               
Non-GAAP adjusted operating income $ 168   $ 113   $ 787   $ 685  

Untuk nota (i) hingga (iv), lihat nota (i) hingga (iv) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Dilaraskan.

Ingredion Incorporated
Penyesuaian Kadar Cukai Pendapatan Efektif GAAP kepada Kadar Cukai Pendapatan Efektif Dilaraskan Bukan GAAP
(Tidak diaudit)

(in millions)

  Three Months Ended December 31, 2022   Twelve Months Ended December 31, 2022
  Income before
Income Taxes (a)
  Provision for
Income Taxes (b)
  Effective Income
Tax Rate (b/a)
  Income before
Income Taxes (a)
  Provision for
Income Taxes (b)
  Effective Income
Tax Rate (b/a)
As Reported   $ 124   $ 9   7.3 %   $ 668   $ 166   24.9 %
                         
Add back:                        
                         
Acquisition/integration costs (i)     4             5        
                         
Restructuring/impairment charges (ii)                 4     1    
                         
Other matters (iv)     11     3         20     5    
                         
Tax item – Mexico (vi)         2             4    
                         
Other tax matters (vii)         14             12    
                         
Adjusted Non-GAAP   $ 139   $ 28   20.1 %   $ 697   $ 188   27.0 %

 

(in millions)

  Three Months Ended December 31, 2021   Twelve months ended December 31, 2021
  Income before
Income Taxes (a)
  Provision for
Income Taxes (b)
  Effective Income
Tax Rate (b/a)
  Income before
Income Taxes (a)
  Provision for
Income Taxes (b)
  Effective Income
Tax Rate (b/a)
As Reported   $ 78     $ 10     12.8 %   $ 248     $ 123     49.6 %
                         
Add back:                        
                         
Acquisition/integration costs (i)     2       1           3       (3 )    
                         
Restructuring/impairment charges (ii)     25       6           47       11      
                         
Impairment on disposition of assets (iii)                     340            
                         
Other matters (iv)           12           (15 )     7      
                         
Fair value adjustments to equity investments (v)     (6 )     (1 )         (6 )     (1 )    
                         
Tax item – Mexico (vi)           (2 )               (6 )    
                         
Other tax matters (vii)           (2 )               27      
                         
Adjusted Non-GAAP   $ 99     $ 24     24.2 %   $ 617     $ 158     25.6 %
                                             

Bagi nota (i) hingga (vii), lihat nota (i) hingga (vii) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Dilaraskan.

ORANG HUBUNGAN:
Pelabur: Noah Weiss, 773-896-5242
Media: Becca Hary, 708-551-2602