HONG KONG, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Pada 26 April 2023, CBL International Limited (NASDAQ: BANL) (“Syarikat”) telah memfailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) Laporan Akaun Borang 20-F untuk keputusan tahunan disatukan Syarikat dan anak syarikatnya yang telah diaudit (“Kumpulan”) bagi tahun akhir 31 Disember 2022 berserta angka perbandingan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2021. Sila lihat sorotan kewangan di bawah.

SOROTAN KEWANGAN

  • Hasil disatukan Kumpulan daripada jualan bahan api marin meningkat sebanyak kira-kira $136,365,000 atau 41.8% kepada kira-kira $462,906,000 pada tahun 2022 daripada kira-kira $326,541,000 pada tahun 2021, terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan api tetapi sebahagiannya diimbangi oleh penurunan sedikit dalam jumlah jualan bahan api marin kami.
  • Keuntungan kasar disatukan Kumpulan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2022 adalah kira-kira $9,125,000, peningkatan sebanyak $1,534,000 atau 20.2%, berbanding tahun berakhir pada 31 Disember 2021, didorong oleh peningkatan keuntungan kasar bagi setiap tan bahan api marin yang dijual dengan kesan $1,832,000, sebahagiannya diimbangi oleh pengurangan volum dalam jumlah $298,000.
  • Pendapatan bersih meningkat lebih kurang $116,000 atau 3.3% daripada kira-kira $3,569,000 untuk tahun berakhir pada 31 Disember 2021, kepada kira-kira $3,685,000 untuk tahun berakhir pada 31 Disember 2022.
  • Pendapatan asas dan tercair setiap saham biasa ialah lebih kurang $0.17.
  • Jumlah ekuiti pemegang saham Syarikat meningkat kira-kira 43.7% kepada kira-kira $12,112,000.

Untuk butiran laporan akaun bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2022, sila rujuk ke https://investors.banle-intl.com untuk Laporan Tahunan Borang 20-F yang difailkan dengan SEC pada 26 April 2023.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi: 
CBL International Limited 
E-mel: investors@banle-intl.com