Malaysia, Indonesia kongsi pengalaman bangunkan perkhidmatan jalur lebar


Maklumat dikongsi termasuk pengalaman Indonesia membangunkan rangkaian Internet, sistem yang dipakai dan penggunaan teknologi satelit.