Malaysia, Singapura perkukuh kerjasama pengangkutan menerusi Perjanjian Grantor Laluan RTS


Perjanjian Grantor Laluan Sistem Transit Rapid (RTS) Johor Bahru-Singapura dimuktamadkan pada 24 Nov.