Perluasan FTA akan kukuhkan lagi hubungan perdagangan Malaysia-Turki


Erdogan menekankan pentingnya usaha mempertingkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan sedia ada di antara Malaysia dengan Turki, termasuk menerusi Malaysia-Turki FTA (MTFTA).