Harga siling ayam: Perak tidak berhasrat ikut Selangor


Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya kepada kerajaan Persekutuan dalam menentukan harga runcit bagi ayam standard di negeri ini.