RM920 juta diluluskan untuk tambah baik infrastruktur air Pahang


Tiga fokus utama yang diberi perhatian dalam usaha itu ialah membina lebih banyak loji rawatan air, menaik taraf loji sedia ada, dan mengganti paip lama.