MAFI sasar bantu 750 usahawan, sedia RM15 juta Geran Agropreneur Muda

MAFI sasar bantu 750 usahawan, sedia RM15 juta Geran Agropreneur Muda


Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, bagi tujuan itu MAFI menyediakan GAM sebanyak RM15 juta.