PKS yang layak boleh mendapat sehingga RM500,000

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Kuala Lumpur: Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang layak dapat memperoleh pembiayaan untuk tujuan modal kerja sehingga RM500,000 untuk tempoh sehingga tujuh tahun di bawah Kemudahan Bantuan dan Pemulihan yang Disasarkan (TRRF), kata Bank Negara Malaysia (BNM) . Pembiayaan ini juga merangkumi moratorium pembayaran balik sekurang-kurangnya enam bulan.

Bank pusat mengatakan bahawa kemudahan itu ditawarkan pada kadar hingga 3.5% setahun dan tersedia melalui 21 institusi kewangan yang berpartisipasi (PFI), dengan perlindungan jaminan oleh Credit Guarantee Corp (CGC) atau Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
Sekarang tersedia hingga 31 Disember 2021, atau penggunaan penuh, mana yang lebih awal TRRF adalah kemudahan bernilai RM2 bilion yang bertujuan membantu PKS yang layak di sektor perkhidmatan.

UKM yang merupakan penerima Bantuan Khas, PENJANA Pelancongan Pembiayaan (PTF) dan PENJANA Pembiayaan UKM tidak layak untuk memohon TRRF. Bagi PKS di subsektor perkhidmatan berkaitan pelancongan dan pelancongan, bantuan tetap tersedia di bawah PTF yang ada, ”kata BNM dalam satu kenyataan.
Selain itu, BNM juga mengumumkan bahawa jumlah keseluruhan Kemudahan Usaha Mikro (MEF) telah meningkat dari RM300 juta menjadi RM410 juta, dengan baki yang ada sebanyak RM200 juta.

Peningkatan tersebut dikatakan dapat meningkatkan akses kredit kepada perusahaan mikro, untuk merangkumi individu yang bekerja sendiri, pekerja gig di platform digital dan peserta program iTEKAD1. BNM mengatakan perusahaan mikro yang layak dapat memperoleh pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan perbelanjaan modal hingga RM50,000.
Kadar pembiayaan akan ditentukan oleh PFI. BNM mengatakan PFI juga boleh mendapatkan perlindungan jaminan dari CGC atau SJPP untuk kemudahan ini.

UKM yang berminat dapat mendaftar secara langsung ke PFI untuk TRRF, yang terdiri dari bank perdagangan, bank Islam dan institusi kewangan pembangunan yang diatur oleh BNM melalui laman web mereka atau dengan mengunjungi cawangan PFI. Bagi MEF, perusahaan mikro yang berminat boleh memohon terus ke PFI di bawah Skim Pembiayaan Mikro, katanya. BNM juga mengatakan perincian Kemudahan Teknologi Tinggi akan diumumkan pada 15 Disember 2020.

Malay News
Business Desk