ProtectHealth sasar saringan kesihatan untuk 11,818 warga Pulau Pinang tahun ini


ProtectHealth Corporation Sdn Bhd menyasarkan untuk menjalankan saringan kesihatan kepada 11,818 orang di Pulau Pinang di bawah programnya Skim Peduli Kesihatan untuk Golongan B40 (PeKa B40).