4 sektor menawarkan peluang pekerjaan

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Banyak pekerjaan ditawarkan di sektor pembinaan, pembuatan, perladangan dan pertanian, namun rakyat Malaysia masih tidak berminat untuk mengisi semua jawatan tersebut walaupun terdapat masalah kewangan yang ditimbulkan oleh wabak Covid-19 yang tidak henti-hentinya.

Walaupun usaha pemerintah dalam membatasi pengambilan pekerja asing untuk melindungi penduduk tempatan dipuji oleh banyak pihak, pihaknya membiarkan sektor yang tidak popular kosong, terutama perkebunan kelapa sawit yang diproyeksikan akan menghadapi penurunan output minyak sawit mentah yang lebih besar dari yang diharapkan kekurangan tenaga kerja yang drastik.

Presiden Persatuan Pemilik Ladang Malaysia Peter Benjamin mengatakan syarikat perladangan telah mengiklankan kekosongan jawatan di surat khabar dari setiap bahasa, serta dengan Organisasi Keselamatan Sosial dan portal pekerjaan, tetapi tidak ada orang tempatan yang berminat terutamanya dalam pekerjaan penuai.

Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) Jufitri Joha berkata kekosongan di sektor kelapa sawit perlu dipromosikan secara agresif dengan kerjasama pertubuhan belia bukan kerajaan, seperti MBM.

“Gaji penuai boleh mencecah sekitar RM2,500 dengan tempat tinggal yang disediakan, dan ini harus diiklankan secara meluas,” pungkasnya.

Presiden Persatuan Kontraktor Pembersihan Malaysia, Noruddin Idris berkata “Pekerja tempatan masih enggan untuk menyertai perkhidmatan pembersihan yang termasuk dalam kategori pekerjaan 3D (kotor, berbahaya dan sukar), oleh itu, kami mempunyai kekurangan pekerja yang kritikal,” katanya kepada TMR.

Sektor pembersihan menggunakan lebih daripada 200,000 pekerja, di mana 75% atau 150,000 adalah pekerja asing.

Jufitri berkata, pekerjaan 3D yang dikosongkan setelah pekerja asing dihantar pulang menawarkan gaji yang lumayan kepada penduduk tempatan.

“Namun, para pemuda tidak bersikap selektif, tetapi kami sangat prihatin terhadap status sosial. Lulusan universiti enggan mengambil pekerjaan 3D kerana mereka tidak meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang pengajian mereka.

“Saya rasa Majlis Pekerjaan Nasional harus menangani masalah ini dan pada waktu yang sama, fokus untuk mewujudkan pekerjaan baru sejajar dengan pembangunan negara,” katanya kepada TMR.

Jufitri juga menyarankan agar pemerintah dan majikan mengubah jenama pekerjaan 3D agar lebih menarik dan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dengan insentif yang menarik.

Sumber: TMR